Τράπεζα Χρόνου

Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου;

Δομή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται μεταξύ τους, σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος.

 

Αφήστε μια απάντηση