Κοινωνικά Συσσίτια

Τι είναι τα Κοινωνικά Συσσίτια;

Η Δομή παροχής συσσιτίων πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων.Παρέχουμε καθημερινά γευμάτα βασισμένα όσο το δυνατό στη Μεσoγειακήδιατροφή.Μέσω της λειτουργίας της Δομής, παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Αφήστε μια απάντηση